Disclaimer


Disclaimer voor SecondHandRecords.nl
2eHandsMuziek.nl , hierna te noemen SHR, verleent je hierbij toegang
tot https://secondhandrecords.nl/ ("de Website") en nodigt je uit het aangebodene te kopen.
SHR behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
SHR spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of
aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van SHR.

Prijzen
Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van
kennelijke programmeer- en typefouten. Je kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen
met SHR. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan SHR nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij SHRl.
De inhoud van de Website is beschikbaar onder de Creative Commons-Naamsvermelding-Gelijkdelen
3.0 Nederlands, tenzij anders aangegeven bij specifieke materialen.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen


SecondHandRecords.nl
B. de Bel
Zwartbroekweg 364
5237KW Den Bosch
Tel: 06-22246083
sales@2ehandsmuziek.nl